Dienst


Evenementgegevens


Voorganger: Dhr. Tj. van der Wouden

Organist: Fred Veenstra (onze burgemeester)

Deurcollecte:       Colombia             NL89ABNA0457457457,               kerk in actie, ovv. Vredesweek

Vrouwen als vredestichters. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbel verhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.