Dienst


Evenementgegevens


Voorganger: Ds. M. Mook

Organist: G. Kadijk

Deurcollecte:

KIA, Missionair werk.                    NL89ABNA0457457457,               Kerk in Actie

Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN in Nederland is dat  zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis, in Zwijndrecht hun eigen plek. Er is ruimte voor gezelligheid en een goed gesprek. De PKN ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland