Dienst


Evenementgegevens


Voorganger: Mevr. R. Agterhuis

Organist: W. Dijkstra

Collecte:       India wereld diaconaat  NL89ABNA0457457457,         Kerk in Aktie Werelddiaconaat juli.

Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India worden duizenden Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Samen met een Indiase partnerorganisatie, wil kerk in aktie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken Ze biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.