Kerkdienst


Evenementgegevens


Voorganger: Ds. A. Oosterwijk

Organist: Janke Feenstra-Bosch

Deurcollecte: Kerk in Aktie/ Nepal NL89ABNA0457457457 Kerk in aktie/jongerennepal

Meer werkgelegenheid voor jongeren. Omdat de werkloosheid in Nepal erg hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Door de pandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Aktie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.