Kerkdienst


Evenementgegevens


Voorganger: Ds. W. Warnar

Deurcollecte: College van kerkrentmeesters voor reparatie dak kerk Scharsterbrug