Evenementen op Ouwsterhaule

Voorganger: A. Vriend Organist: J. Bergsma Deurcollecte:   29-05-’22             KIA, Binnenlands diaconaat.       NL89ABNA0457457457                  Kerk in Actie Hulp en perspectief voor

Voorganger: ds. W. Warnar Organist: H. Faber Deurcollecte: Pinkstercol. Z-Afrika       NL89ABNA0457457457         kerk in Aktie. Col. Pinksterzending Veel arme boeren