Bericht in Brêgepraat van Juli – Augustus – September

Initiatief t.b.v. aanvulling gebruik kerk en Scharsterhonk
Kunnen de ruimte in de kerk en het Scharsterhonk ook gebruikt worden voor andere doelgroepen?
Het College van Kerkrentmeesters heeft via een huis-aan-huis flyer aangekondigd dat er
onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden. Dit onderzoek wordt gedaan door een
stuurgroep, bestaande uit enthousiaste dorpsgenoten.

Wat gaat er gebeuren?
Het College van Kerkrentmeesters wil groot onderhoud laten uitvoeren aan de kerk en de
bijgebouwen om deze zoveel mogelijk te verduurzamen, maar ook met het doel de gebouwen
breder inzetbaar te maken. Voorwaarde hierbij is dat de kerkelijke functie behouden blijft.
De verenigingen in het dorp en de school participeren in het initiatief. De stuurgroep vraagt
dorpsbewoners ook actief mee te denken aan de mogelijke invulling van beide gebouwen.
Wie zijn de leden van de stuurgroep?
De stuurgroep stelt zich in deze Brêgepraat graag voor:
– Arjet Eggink (facilitator en programma begeleider)
– Klaas Abma
– Arno Bokma
– Frederik Kampstra
– Lisette ten Hoeve

Wat doet de stuurgroep?

Er is nog geen concrete invulling voor de bredere inzetbaarheid van de gebouwen. De stuurgroep
wil inventariseren welke wensen, behoeften en ideeën er bij inwoners van Scharsterbrug bestaan
en roept dorpsbewoners op deze te delen. Dit kan door een mail te sturen naar:
StuurgroepScharsterbrug@gmail.com.

Dit mailadres kan tevens gebruikt worden voor vragen. Uiteraard is het ook mogelijk om (één van
de) stuurgroepleden te benaderen.

Op de hoogte blijven?
De stuurgroep houdt de dorpsbewoners op de hoogte van de vorderingen. Dit wordt gedaan
middels plaatsing van nieuwsberichten in de Brêgepraat en via de website van de Protestantse
Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug (https://www.pg-os.nl/informatie/stuurgroep-kerk-scharsterbrug/).