Brief: Initiatief t.b.v. aanvulling gebruik kerk en Skarsterhonk

Op 28 mei 2024 is de volgende brief door Scharsterbrug verspreid.

Beste dorpsgenoten,

De ruimte in de kerk en het Scharsterhonk wordt een groot deel van de tijd niet benut. het College van kerkrentmeesters wil de mogelijkheid onderzoeken of deze gebouwen, naast de kerkelijke functie, ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Het College van Kerkrentmeesters is voornemens groot onderhoud uit te laten voeren aan de kerk en het Scharsterhonk, met daarbij niet alleen de intentie om de gebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen, maar ook breder inzetbaar te maken.

Het is de wens en de bedoeling dat de invulling van de gebouwen een aanvulling is op wat het dorp al biedt. Belangrijk is dat de functie(s) aansluit(en) op de wensen van de dorpsgenoten.

Een concrete invulling van de bredere inzetbaarheid is er op dit moment nog niet. Uit naam van het College van Kerkrentmeesters is een stuurgroep van vier enthousiaste dorpsgenoten opgericht. Zij inventariseren de wensen, behoeften en ideeën die voor de beide gebouwen bestaan.

In de volgende Brêgepraat – medio juli – stelt de stuurgrpep zich aan jullie voor en latem de leden weten hoe er contac met hen kan worden opgenomen en hoe vragen over en ideeën voor de gebouwen kunnen worden ingebracht.

Met vriendelijke groet,

het College van Kerkrentmeesters