Nieuws van de zondagschool

Hallo allemaal,

Op zondag 5 april was het Palmpasen. Al konden we vanwege de corona pandemie niet naar de zondagsschool komen, toch hebben we samen met Ds.Warnar een leuk idee bedacht, waardoor we met elkaar verbonden zijn en blijven.

In de week voor Pasen staat het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal. Een blij verhaal, maar met een droevig randje. Het is het begin van de lijdensweek. Bij palmzondag hoort een Palmpasenkruis of Palmpaasstok, hét symbool van de dood en de verrijzenis van Jezus. In deze tijd van isolatie konden we niet samen knutselen en met onze mooi versierde palmpaasstok door het dorp naar de kerk lopen en het lied “Hosanna” zingen.
In plaats daarvan mochten de kinderen thuis zelf een palmpaasstok gaan knutselen.

Van deze mooi versierde palmpaasstok hebben we foto’s gemaakt. Van al deze foto’s samen is een kaart gemaakt die we als paasgroet aan onze oudere gemeenteleden hebben gestuurd. Tevens hebben we de kaart op facebook en de website van de kerk geplaatst.
Zo konden we naar iedereen een groet overbrengen en laten weten dat we aan elkaar denken.