College van Kerkrentmeesters

Het beheer van alle kerkelijke bezittingen (gebouwen,interieur,inventaris,enz.) en geldelijke middelen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters, met uitzondering van de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie. Deze ambtsdragers worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke gemeente. De kerkelijke medewerkers worden door hen aangesteld. Ook het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot deze taak.

Onder deze verantwoordelijkheid vallen:

Kerkbalans en Solidariteiskas
Financiƫle Administratie
Beheer / verhuur van gebouwen, apparatuur en diensten
Verjaardagsfonds
Collectemunten

Kerkbalans en Solidariteiskas


Wilt u het werk binnen onze gemeente steunen?
Voor het rekeningnummer en contactinformatie,

Financiƫle Administratie

Beheer en verhuur gebouwen, apparatuur en diensten

Collectemunten

Voor alle kerkelijke collectes en voor het verjaardagsfonds kunt u gebruik maken van collectemunten.
Voor alle informatie (zoals tarieven, contact- en betaalgegevens)