College van Diakenen

De diaconie:

  • Zet zich in voor degenen die door het sociale beleid van de regering tussen wal en schip dreigen te raken.
  • Schenkt aandacht aan hen die vanwege levensbedreigende gevaren hun land moesten ontvluchten.
  • Besteedt aandacht aan aan het milieu. (Omdat wij de aarde in bruikleen hebben en er voor moeten zorgen dat onze kinderen ook een toekomst hebben.)
  • Zamelt geld in om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente voortgang te laten vinden.
  • Zamelt postzegels, kaarten en mobieltjes in, waarmee verschillende goede doelen worden gesteund.

Het college

NaamFunctieContact
Fimmy SchreurVoorzitter
Wilma HegerSecretarisDiaconie@pg-os.nl
06-470 104 76
P/a: Trijegea 9, 8517 HZ Scharsterbrug
Marlien van der HeidePenningmeesterPenningmeester-CvD@pg-os.nl
P/a:
IBAN: NL54 RABO 0334 7350 25