Palmpasen in Scharsterbrug

In de dienst afgelopen zondag in Scharsterbrug, die je aan het denken zette over de huidige toestand in de wereld en de rol die we daarin als mensen spelen, werd er gelijktijdig in het Scharsterhonk door de kinderen van de zondagsschool druk gewerkt aan prachtige palmpasenstokken. Deze werden binnengebracht door de kinderen en er werd door Elina verteld wat de betekenis van de onderdelen van de palmpasenstokken zijn.


In de Palmpasenstok wordt het lijdensverhaal van Jezus gesymboliseerd. Alle onderdelen van de Palmpasenstok hebben een betekenis.
Het houten kruis:
Het kruis herinnert ons eraan dat Jezus aan het kruis is gestorven
De versiering (crêpepapier)
benadrukt het feestelijke karakter van de intocht in Jeruzalem
De buxustakjes:
staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden te zwaaien toen Jezus Jeruzalem binnentrok.
De zwarte slinger
verwijst naar het Laatste Avondmaal.
De 12 nibbit-ringen
verwijst naar de 12 apostelen.
Brood
Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
De Haan
De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen (zeggen dat hij Jezus niet kent)
Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop wordt aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij – waarschijnlijk uit vrees voor zijn eigen leven – dat hij hem niet kent. Vlak daarna kraait de haan. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de opstanding. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet
De eieren
De eieren staan voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is eigenlijk ook een verhaal van een nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, zo vertelt de Bijbel, staat Jezus op uit de dood.

Hieronder kunt u de hele dienst nog eens bekijken.