Stille week en pasen 2023

9 april Pasen

Pasen vieren we in de kerk van Scharsterbrug in een feestelijke dienst vanaf 9.30u. Aan het begin van de dienst wordt de nieuwe Paaskaars door […]

Lees meer

7 april Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisdood van Jezus. De dienst is om 19.30u in Scharsterbrug. en dhr. V/d Wouden hoopt dan bij ons voor […]

Lees meer

6 April Witte Donderdag

Op de avond van Witte Donderdag doen we wat Jezus ook deed op de dag voor Zijn kruisiging: We vieren het Heilig Avondmaal. De dienst […]

Lees meer

5 april Passiestilte

Midden in de week voor Pasen worden we op woensdagavond 5 april stil om het lijden (‘de passie’) van Jezus te gedenken. Deze Passiestilte duurt […]

Lees meer

2 april Palmpasen

Dat vieren we in de kerk van Scharsterbrug met de kinderen van de zondagsschool. Het is het begin van de Goede week. We vieren dan […]

Lees meer