Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een periode die voorafgaat aan en voorbereidt op het feest van Pasen. Vanouds zijn die weken tussen Carnaval en Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Vaak werd er gevast, dus minder gegeten, zodat je tijd voor bezinning overhield en geld bespaarde om aan de armen te geven. Tegenwoordig wordt de 40dagentijd ook anders ingevuld: zonder alcohol, tv of sociale media bijvoorbeeld.

De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. De zondagen doen niet mee, want dat blijft de dag van de opstanding van de Heer, een feestdag, daarom wordt er dan niet gevast.

Rechtsboven op onze website is de online Veertigdagentijd-kalender van Petrus Magazine te vinden. Daar staat iedere dag een nieuw stukje met een kort filmpje ter inspiratie. Een handige hulp om vorm te geven aan de veertigdagentijd.