Contact

Predikant
Ds. W. Warnar
De Skatting 2
8621 BW Heeg
T: 06-192 791 77
E: domineewarnar@gmail.com
Werkdagen: Dinsdag, woensdag en donderdag
Ouderling scriba
Dhr. J. de Jong, Ouwsterhaule
T: 06-216 758 62
E: scribaohsb@outlook.com
Overige ouderlingen
C. Plantinga-Gardenier, Ouwsterhaule
Mevr. J. Oenema, Ouwster Nijega
Diaconie
Contactadres
Mevr. W. Heger
Trijegea 9
8517 HZ Scharsterbrug
T: 06-470 104 76
E: diaconieohsb@outlook.com
Financiële administratie diaconie
P/a Sluisweg 6
8515 CR Oldeouwer
T: 0513 – 55 18 90
Banknummer: NL54 RABO 0334 7350 25
Overige diakenen
Mevr. A. de Jong – Ennema, Ouwsterhaule
Mevr. F. Schreur, Ouwster-Nijega
College van kerkrentmeesters
P/a Scharren 10
8517 HN Scharsterbrug
T: 0513-41 22 06
Banknummer: NL30 RABO 0326 4022 84
Kerkgebouwen
Kerk Scharsterbrug (en Scharsterhonk)
Hollandiastraat 8 te Scharsterbrug
Kerk Ouwsterhaule
J. Veldstraweg 31 te Ouwsterhaule
Kosters
Ouwsterhaule
Mevr. R. de Bos – Kornelis
E: rdebos@hotmail.com
Scharsterbrug
Mevr. A. Balogh
Mevr. E. Wieling
Kinderoppas tijdens de diensten
Op aanvraag via kerkenraadsleden
Kerkvervoer
Op aanvraag via kerkenraadsleden
Geluidsopname
In Ouwsterhaule: tijdelijke vacature, via ouderlingen
In Scharsterbrug: W. Fekken-Lenos, T: 0513-41 48 15
Redactie “It Ljochtbeaken”
Mevr. Y. v/d Kooij-Brouwer
Mevr. T. v/d Meer-Kornelis
Beheer website en de Facebook-pagina
Dhr. H. de LeeuwTechnisch beheer website en beheer Facebook-paginaE: webmaster@pg-os.nl
Mevr. J. ReitsmaRedactie websiteE: communicatie@pg-os.nl
Mevr. R. de Bos-KornelisRedactie websiteE: communicatie@pg-os.nl

Mededeling van de kerkrentmeesters ivm periodieke schenkingen

Als u uw (kerkbalans) bijdrage schenkt aan uw gemeente, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de zondagsschool, de twijfelende buurman in de straat.

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.
Op http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. Meer weten? Informeer bij de kerkrentmeesters naar de mogelijkheden.