College van Kerkrentmeesters

Het beheer van alle kerkelijke bezittingen (gebouwen, interieur, inventaris enz.) en geldelijke middelen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters, met uitzondering van de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie. Deze ambtsdragers worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke gemeente. De kerkelijke medewerkers worden door hen aangesteld. Ook het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot deze taak.

Het College

NaamFunctieTelefoonE-mail
Dhr. R. HoltropVoorzitter
Mevr. Y. van der Kooij-BrouwerSecretarisKerkrentmeesters@pg-os.nl
P/a:
Mevr. T. van der Meer-KornelisPenningmeester0513-41 22 06Penningmeester-CvK@pg-os.nl
P/a: Scharren 10, 8517 HN Scharsterbrug
IBAN: NL30 RABO 0326 4022 84
Dhr. B. Jansen
Mevr. Y. Kruseman-Boschma
Dhr. E. Duiker
Dhr. T. Schreur
Dhr. H. de Leeuw

Verantwoordelijkheden

Kerkbalans

Financiële Administratie

Beheer gebouwen, apparatuur en diensten

Beheer van landerijen

Collectemunten

Voor alle kerkelijke collectes kunt u gebruik maken van collectemunten.
Voor alle informatie (zoals tarieven, contact- en betaalgegevens) 

Mededeling van de kerkrentmeesters i.v.m. periodieke schenkingen

Als u uw (kerkbalans) bijdrage schenkt aan uw gemeente, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de zondagsschool, de twijfelende buurman in de straat.

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.
Op http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. Meer weten? Informeer bij de kerkrentmeesters naar de mogelijkheden.