Televisie opname in de kerk van Ouwsterhaule.

Begin juni werd mij als koster van de kerk in Ouwsterhaule gevraagd of ik de mee wilde helpen aan het programma “Andries ”, een opname van de EO.
Nou leuk, weer eens wat anders dan de klok luiden….
Het ging om Wiebren de Jong, die vroeger woonde met broers Jelle (van de SRV kar) en Rein in Rotsterhaule. Wiebren heeft in zijn HBS tijd op het orgel in Ouwsterhaule gespeeld, tijdens de diensten.
Voor het programma van de EO gaat Andries Knevel in op de vraag, welke rol het geloof in je leven speelt en ook op je werk.
Na zijn universiteit is Wiebren nu werkzaam op de TU in Delft . Hij houdt zich bezig met milieu en techniek.
Met het thema van het interview met Knevel, dacht Wiebren aan zijn tijd in de kerk in Ouwsterhaule en hij zou het prachtig vinden dat de opnames daar plaats vonden. En natuurlijk kon dat geregeld.
Om hals 10 was Wiebren al aanwezig en gezellig in het Fries bespraken we de dingen van de tijd. Een half uurtje later verschenen technici.
Twee jongens, die erg onder de indruk waren van ons kerkje in Ouwsterhaule. De intimiteit en het originele spraken hun heel erg aan. Terecht een Godshuis!
En deze jongens komen nogal een in een kerk, ook vanuit hun geloof.
Intussen arriveerde Andries Knevel, die ook waarderend over het kerkje sprak. Alle apparatuur, 2 camera’s geluid en opstelling werden klaar gezet, waarna het interview plaats vond.
De koster fietste intussen naar Sint Johannesga om een lunch te kopen, want wat altijd bezorgd werd bij andere opnames, ging dat hier even mis.
Geen probleem, gewoon een bolletje bruin brood kaas, melk en natuurlijk suikerbrood. Gezellig gegeten met de mannen en wat heb je dan leuke gesprekken.
Daarna werden er nog opnames in en om de kerk gemaakt, waar we het ontzettend met het weer troffen.
Wiebren was erg blij dat het interview hier geregeld kon worden. De volgende opname (een week later) was op zijn laboratorium aan de TU in Delft.
De technici ruimten alles weer keurig op en na een laatste kop thee reisden ze weer af naar Ede. Een hele dag werk en dat voor ongeveer 10 minuten opname….zoveel wordt er nog in geknipt.
Goed half vijf sloot ik de kerkdeuren weer en had een prachtige dag gehad en als de uitzending in de herfst is weet ik dat Andries Knevel wel 3 x de kerk in en uit moest lopen om de goede opnames te krijgen!

              

Datum uitzending wordt nog vermeld.