Dankdag voor gewas en arbeid


Dankdag vieren we 2 nov., in een avonddienst in Scharsterbrug. We danken voor de
zegen die we weer hebben gekregen bij de oogst en de opbrengst van afgelopen
jaar. Met elkaar, de schepping en met onze Schepper. Dat is iets wat ons verstand
wel weet, maar we niet altijd bij stilstaan.
Ons voedsel kopen we verpakt en voorbewerkt, kant en klaar in de supermarkt. Het
is jaarrond en van over de hele wereld verkrijgbaar. Het is moeilijk te beseffen hoe
kwetsbaar en afhankelijk we eigenlijk zijn.
Ook zijn er ook mensen die financieel zo in de knel zitten, dat er geen geld meer is
voor (voldoende) voedsel.
In de kerk staat een oogsttafel met allerlei lang houdbare producten die we na
dienst aan de voedselbank in Joure schenken.
Zou u ook wat willen bij dragen aan de “oogsttafel” en dus aan de voedselbank?
Dit kan, neem het mee naar de kerkdienst of lever het af 2 nov. tussen 19.00 en
19.30uur in het Scharsterhonk of een belletje naar Fimmy Schreur 0513 551712.
U HELPT MENSEN WAAR GEEN HELPER IS.
Leer ons U te danken, voor wat U aan ons geeft,
En weer uit te delen, aan wie het nodig heeft