Gedachtenis dienst 20 november 2022 in Ouwsterhaule

Bijeenkomst om een geliefde te herdenken

Voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren heeft, wordt op zondag 20 november in de kerk van Ouwsterhaule een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst geeft gelegenheid om stil te staan bij het verlies en de overledene in uw herinnering mee te dragen.

Er is in onze samenleving steeds meer behoefte aan het gezamenlijk herdenken van overledenen en het delen van verdriet en rouw. De Protestantse Gemeente Ouwsterhaule – Scharsterbrug nodigt u uit voor een herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst worden de namen van overledenen genoemd die in onze dorpen zijn overleden in het afgelopen jaar. Er is muziek, er worden gedichten gelezen, en er is gelegenheid om een kaars voor de overledene op te steken.

Iedereen die een dierbare aan de dood heeft verloren, onlangs of langer geleden, en het fijn vindt om daar in een ingetogen bijeenkomst bij stil te staan, is van harte welkom!

Deze bijeenkomst valt iedere jaar op de laatste zondag van wat we noemen het ‘kerkelijk jaar’. Dat is de zondag vóórdat de adventstijd begint, waarin we toeleven naar Kerst. Voor die laatste zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Wij spreken meestal van ‘Eeuwigheidszondag’. Deze benaming past goed bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

 In de kerk van Ouwsterhaule brandt elke zondag de gedachtenis kaars in de hal. We denken aan onze dierbaren.