Diensten rond Pasen

Beste gemeenteleden,

Graag willen we jullie informeren over de komende kerkdiensten, de diensten rond Pasen. Helaas, voor het 2e jaar op rij, laten de maatregelen rond het virus het nog steeds niet toe om deze diensten met z’n allen in het kerkgebouw te vieren. Gelukkig kunnen we online wel vanuit onze eigen kerken diensten aanbieden en daar zijn we heel dankbaar voor.

Op donderdagavond 1 april, Witte Donderdag is er om half 8 een online dienst vanuit Scharsterbrug waarin we het Heilig Avondmaal vieren. U kunt het Avondmaal thuis met ons meevieren als u dat wilt. Er zal een moment zijn in de dienst waarop u wordt uitgenodigd om brood en wijn te nuttigen. Te volgen via https://www.pg-os.nl/livestream

Op vrijdagavond 2 april, Goede Vrijdag is er om half 8 een online dienst vanuit Scharsterbrug. Te volgen via https://www.pg-os.nl/livestream

Op zondag 4 april, Pasen is er om half 10 een speciaal opgenomen dienst vanuit de kerk in Ouwsterhaule. Een feestelijke dienst waarin de nieuwe Paaskaars wordt ingedragen door kinderen van de zondagsschool, feestelijke muziek wordt gespeeld en gezongen door orgel, trompetten en ons wel bekende koortje en dit alles opgenomen en gemonteerd door Harm Nijholt. De link naar deze dienst zal op de website en de sociale media-kanalen geplaatst worden.

In alle drie de diensten hoopt onze eigen predikant ds. Warnar voor te gaan. 
We hopen jullie online te ontmoeten in deze drie diensten!