Oecomenische dienst in Sint Nicolaasga.

                                 DOE GOED ZOEK RECHT

Dit is het thema van de oecumenische viering op zondag 22 januari.

Samen met de leden van de Raad van Kerken hebben we weer een mooie inspirerende viering samengesteld, waarbij we het koor Om ‘e Nocht uit Woudsend hebben uitgenodigd om tijdens de viering de muziek en zang te verzorgen. Het wordt een viering van samen bidden en samen zingen, wat ook goed past in deze bidweek voor de eenheid.

Graag willen we u allen van harte uitnodigen om deze viering mee te beleven want vieren lukt alleen als we het met zijn allen doen.

Voorgangers: Dominee Warnar en Pastoor Hoogma

Datum: zondag 22 januari

Tijd: 9.30 uur

Plaats: H. Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga

Dus nogmaals van harte uitgenodigd namens de Raad van Kerken Doniawerstal.