Palmpasen 24 maart

Vanochtend een fijne Palmpasendienst met elkaar beleefd. De muzikale omlijsting van het gelegenheidsorkest onder leiding van Jelly Oenema en het orgel bespeeld door dhr. Kadijk was uitstekend. De kinderen van de zondagsschool hadden prachtige kleurplaten gemaakt die de kerk versierden. Het maken van de palmpasenstok is altijd een heel vrolijk geheel, maar je kon ook merken dat ze heel goed hadden opgelet bij de uitleg over de symboliek ervan. Dominee Warnar kon ze niet op een fout antwoord betrappen over de palmpasenstok. We troffen het precies droog toen de kinderen ons uitgeleide deden uit de kerk. We bereiden ons verder voor op Pasen.