Tentdienst Ouwsterhaule 11 september

We zijn blij dat we weer met elkaar een dorpsfeest mogen vieren in OUWSTER-TRIJEGEAËN. En bij een dorpsfeest hoort als afsluiting een tentdienst. Daarom heten we iedereen van harte welkom om deze dienst met elkaar te vieren.
Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee en limonade en cake klaar.
We beginnen dan om 11.00 uur met de tentdienst.
Het thema van deze dienst, waarin ds. Warnar voorgaat, is “Welkom Thuis“.
Tijdens de preek mogen de kinderen hun eigen beleving schilderen over het thema.

De collecte komt ten goede aan Stichting Het Vergeten Kind. De stichting komt op voor verwaarloosde of mishandelende kinderen door hun positieve aandacht te geven, zodat ze zich gezien en gesteund voelen en ze weer zelfvertrouwen krijgen. Muziekvereniging Excelsior uit Ouwsterhaule begeleidt ons tijdens het zingen van de liederen. Aansluitend aan de dienst verzorgt Excelsior nog een koffieconcert. We hopen op een mooie en gezegende dienst.