Laatste zondag kerkelijk jaar

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel ‘Gedachteniszondag’ of ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Dit jaar is de Eeuwigheidszondag op 21 november. Een zondag om terug te blikken, om stil te staan bij verlies en verdriet. Maar het is ook een zondag om vooruit te kijken naar de eeuwigheid en ons daardoor laten troosten. We herdenken in de dienst in Scharsterbrug de overledenen uit onze dorpen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Helaas is er vanwege de huidige coronamaatregelen geen gelegenheid koffie te drinken na de dienst.